.

Srpen 2011

Zebra kvaga

26. srpna 2011 v 10:25 | Renshi and Kazuka |  Savci
Zebra quagga (někdy také zebra kvaga) se od ostatních druhů výrazně odlišuje umístěním pruhů - má je pouze na přední části těla, zbylá část trupu je světle hnědá, nohy jsou zbarveny bíle. Vyskytovala se v otevřených rovinatých oblastech. Ve volné přírodě byla vylovena kvůli ojedinělému vzhledu kůže pravděpodobně koncem sedmdesátých let devatenáctého století. Poslední kus zebry quagga uhynul 12: srpna 1883 v amsterodamské zoo v Nizozemí. Dochovala se jediná fotografie.
Anubis - Bůh Mumifikace,Pohřebišť a průvodce mrtvých

26. srpna 2011 v 10:09 | Renshi and Kazuka |  Egyptští bohové
Anubis byl egyptský bůh mumifikace a pohřebišť uctívaný v podobě černého šakala. Díky tomu, jaký význam Egypťané přikládali mumifikaci a balzamování, patřil Anubis mezi nejdůležitější bohy. Anúbis je latinské označení, často se také setkáváme s názvem"Anup" nebo "Anúbis".
Vyobrazován byl buď jako ležící šakal nebo jako muž se šakalí hlavou. Jeho emblémem byla berla s vycpanou kůží bezhlavého zvířete. Pohřebiště se nacházejí na okraji pouště, kde se toulají šakali a divocí psi, proto měl Anubis tyto podoby - podoba černého šakala je častější.
S šakalím bohem se setkáváme téměř v každé hrobce a na každém sarkofágu. Je zobrazován i v Knize mrtvých, na nástěných reliéfech a na sochách. V chrámech většinou míval svou vlastní kapli. Jeho nejkrásnější a nejzachovalejší sošky pocházejí z nejzachovalejší pohřební výbavy všech dob, z hrobky krále Tutanchamona z Údolí králů.
Abubis je ochránce pohřebišť a zemřelých a objevitelem mumifikace, kterou poprvé provedl na mrtvole Usirea. Šakalí bůh byl vedoucím celého obřadu balzamování a měl i další funkce. Vítal zemřelé v podsvětí a doprovázel je na cestě k poslednímu soudu u boha Usira, kde bylo váženo jejich srdce na vahách spravedlnosti. Účastnil se také obřadu otevírání úst.
Kněží si při mumifikaci nasazovali Anubisovu masku, aby se bohu přiblížili. V Egyptě plnil důležitou úlohu a byl uctíván téměř po celé zemi.


Holub stěhovavý

25. srpna 2011 v 13:41 | Renshi and Kazuka |  Ptáci.
Před dvěma sty let se jednalo o nejrozšířenější ptačí druh na území Severní Ameriky. Dle některých zpráv dosahoval jejich počet miliard kusů. Jejich letící hejna mívala rozpětí větší než míle. Po příchodu kolonizátorů začalo být holubí maso považováno za levnou potravinu, vhodnou zejména pro otroky a chudinu, a stalo se obchodním artiklem. Holubí hejna byla navíc považována za hrozbu pro farmáře. Roku 1703 dokonce dal katolický biskup v Quebecu celý druh do klatby. Poslední holub stěhovavý jménem Marta uhynul v zajetí v Cincinnati v Ohiu 1. září 1914.
Pes bojovný

25. srpna 2011 v 12:12 | Renshi and Kazuka |  Savci
Pes bojovný byla šelma volně žijící na Falklandských ostrovech , která vyhynula v roce 1876. Nejprve byl považován za vlka, poté za kojota a nakonec v roce1914 byl druh již jako vyhynulý označen jako pes.V kohoutku má 60 cm a je dlouhý 120-160 cm. Zbarvený je podobně jako evropský vlk. Jelikož nebyl pes bojovný jako živočišný druh nikdy pořádně zdokumentován, ví se o jeho způsobu života poměrně málo. Pravděpodobně lovil ptáky hnízdící na zemi, larvy a housenky. Důvod jeho vyhynutí je ten že, ostrovy na kterých žili byly osídleni lidmi kteří, brali bojového psa jako škodnou a lovili je i pro kožešinu.Amon - Nejvyšší bůh = Stvořitel

25. srpna 2011 v 10:03 | Renshi and Kazuka |  Egyptští bohové
Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší.
Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a Pán světa. Zobrazován bývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Amonovým posvátným zvířetem byl beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl Karnak, kde se nachází i velká alej beraních sfing. Amon byl bůh Théb.
Amon znamená "co je skrytý", "co není vidět", "utajený". Tento fakt je prokázaný mnoha podklady ze všech období.
Amon byl zobrazován nejčastěji v několika podobách:
Jako muž sedící na trůnu, jako muž s hlavou žáby, jako muž s hlavou urea (brejlovce), jako opice, jako lev krčící se na podstavci. V pozdějším období byl Amon byl zobrazován více jako beran s rohy směřujícími dovnitř, jako symbol úrodnosti. Manželka Amona byla bohyně Mut a jejich syn byl sluneční bůh Chon.


Zlatá ropucha

25. srpna 2011 v 9:09 | Renshi and Kazuka |  Obojživelníci
Zlatá ropucha (Golden Toad) byla objevena roku 1966 a naposledy spatřena v roce 1989. Pochází z tropických pralesů na Costa Rice. Vyznačuje se zářivě zlatooranžovým zbarvením. Její vyhubení způsobily změny klimatu vedoucí ke globálnímu oteplování.Tyto obrázky jsou nejspíše upravované. Nejsou to skutečně zlaté ropuchy,ale jsou jim dost podobné. Jiné sem nenašla.

Bastet

24. srpna 2011 v 23:12 | Renshi and Kazuka |  Egyptští bohové
Bohyně Bastet byla ztělesnění rafinované ženskosti. Tak jako u každé ženy či kočky, v jejíž podobě bývala zobrazována, i u Bastet se za jejím klidem skrýval netušený temperament, který ji mohl změnit v obávané stvoření. Byla považována za ochránkyni lidstva.
Podoba: kočka, zřídka žena s kočičí hlavou držící sistrum
Původně se jednalo jen o místní božstvo, chránila město Tell el-Basta ležící v severovýchodní deltě. Díky prohlubování vztahů mezi jednotlivými oblastmi země se i Bastet stávala známější jako "Paní Obou zemí".
Její první svatyně vznikla v Tell el-Bastě v období Staré říše za vlády Pepiho I., který jí zasvětil kapli. Velkého významu se těšila také za vlády 22. dynastie, který pocházela z tohoto města a zvolili si ho také jako své rezidenční město.Pyrenejský kozorožec

24. srpna 2011 v 15:18 | Renshi and Kazuka |  Savci
Poslední kus pyrenejkého kozorozce byl nalezen mrtvý pod padlým stromem 6. ledna 2000. Jedná se o první druh, který byl znovuoživen klonováním, ale uhynul pouhých 7 minut po svém vzkříšení. Přesto tento pokus přinesl naději, že je možné obnovit existenci vymřelých druhů zvířat.Škoda 100

24. srpna 2011 v 8:01 | Renshi and Kazuka |  Škoda

Isis (Eset) - Boheně matka

23. srpna 2011 v 10:16 | Renshi and Kazuka |  Egyptští bohové
Isis patřila mezi nejvýznamnější bohyně starého Egypta.
Manželka boha Usira (Osirise) a matka boha Hora. Eset, Řeky a Římany zvaná Isis, byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanů. Byla také nejdéle uctívanou bohyní, a to nejen v egyptském, nýbrž v celosvětovém měřítku. První doklady o jejím kultu máme z konce 4. tisíciletí př. n. l. a poslední z poloviny 1. tisíciletí n. l. Eset byla jakýmsi ideálem ženy: ušlechtilá, krásná, milující, věrná, měla velký cit pro mateřství. K tomu byla ještě vybavena kouzelnou mocí, kterou využívala výhradně ke konání dobra a k hájení spravedlnosti.
Vyobrazení Eset známe ze starších dob poměrně málo. Od dob Nové říše patří naopak k nejčastějším, s nimiž se můžeme setkat na sarkofázích a rakvích, na zdech hrobek a chrámů. Dochovalo se rovněž mnoho reliéfů, plastik a sošek; na nich má vždy podobu krásné štíhlé ženy, hlavu jí zdobí buď prostá rouška stažená stuhou a stylizovaný královský trůn, koruna složená ze vzpřímených hlav posvátných kober, nebo kravské roky a sluneční kotouč. Na sarkofázích mívá široká křídla, roztažená v ochranném gestu. Osiris a Isis byli bohové, král a královna všech lidských bytostí. Jejich bratr Seth, bůh bouřky, si uvědomil že nikdy nebude mít takovou moc jako Isis a Osiris. Naplánoval konec jejich vlády. Zavraždil Osirise, rozřezal jeho tělo na čtrnáct dílů a pustil je po řece Nilu. Poté se Isis vydala po řece, shromáždila Osirisovo tělo kus po kuse a sestavila je, aby ho pohřbila. Osiris se poté odebral do podsvětí, kde se stal vládcem nad zemřelými a každý rok, v čas výročí jeho vraždy, jej Isis oplakávala. Její slzy naplnily řeku Nil a řeka se vylila z břehů.